Arbetsgivarvarumärke - Agile Search
service_branding
Agile Search Logo

Arbetsgivarvarumärke

Lyfta fram det som är unikt för er är nyckeln till att få uppmärksamhet när det är hög efterfrågan på IT kompetens och det finns ett ständigt brus i informationsflödet. Arbetsgivarvarumärkesarbete handlar om att tydliggöra det som gör er till en unik och attraktiv arbetsgivare.

Varför jobba med oss?

Vi jobbar nära våra kunder och kandidater för att förstå bådas perspektiv, samt säkra bästa möjliga utfall för båda parter. Vi jobbar med en executive search metodologi, som vi har förfinat senaste decenniet genom att tillsätta en mix av sociala medier, inbound marknadsföring och en kultur av kontinuerliga förbättringar. Vi förstår att varje företag är unikt och har olika behov. För att hjälpa er med era behov så anpassar vi våra tjänster för att lösa era specifika utmaningar.

“The event was a great start to our cooperation! We got to know the people from Agile Search at one of their events, as well as interesting people from the scene. Development ideas were eagerly taken into consideration for the next event.”

Petteri Tuomimaa

People Ops, Nitor

Effektivt Arbetsgivarvarumärke

Ett effektfullt arbetsgivarvarumärke presenterar ert företag som en bra och spännande arbetsplats. Det skall underlätta rekrytering, minska personalomsättning och förbättra marknadens uppfattning om ert företag.

Minskade kostnader

Ett starkt arbetsgivarvarumärke bidrar till att minska kostnader för rekrytering, sälj och bidrar till företagets marknadsföring genom att det skapar uppmärksamhet till ert företag.

Bryt igenom bruset av information

Genom att marknadsföra ert arbetsgivarvarumärke hjälper vi er att tränga igenom bruset och nå ut med ert budskap till er målgrupp. Det bidrar även till ett unikt och konsekvent buskap både i sociala medier och offline.

Events för specifik målgrupp

Våra tech events hjälper ert företag att lära känna er målgrupp i en informell miljö, som ger er möjlighet att engagera dem till en forsatt relation.

Lär dig grunderna i Employer Branding

Kontakta oss för mer information