Asset 1
Agile Search Logo

Inbound Rekrytering

Inbound rekrytering handlar om att skapa och dela olika typer av innehåll och artiklar som skapar ett mervärde för individer i den målgrupp som ni ämnar att rekrytera från. Det är en strategi skapad för att få experter att söka sig till ert företag genom att skapa en relation med passiva och aktiva jobbsökare. Att anställa duktiga Tech proffs blir svårare och svårare. Denna strategi säkerställer att ni har rätt personer i ert nätverk när ni behöver rekrytera dem.

Varför jobba med oss?

Vi jobbar tätt ihop med våra kunder och kandidater för att säkerställa att bådas perspektiv och intressen tillgodoses. Vi jobbar med en executive search metodologi, som vi har förfinat genom att jobba med sociala medier, inbound marknadsföring och kontinuerliga förbättringscykler. Vi förstår att varje företag är unikt och har olika behov. För att hjälpa er att lösa era behov, skräddarsyr vi våra tjänster och fokuserar på att lösa era utmaningar.

Värdeskapande innehåll

En nyckel inbound rekrytering är att tillhandahålla värdefull kunskap till er målgrupp. Det kommer att skapa en ökad positiv kännedom av ert företag

Kontinuerlig kontakt med målgruppen

När innehållet som skall delas är skapat, kommer den att bidra till ett starkare varumärke dygnet runt och kommer hjälpa er att attrahera nya experter - det kommer i sin tur att spara er tid och pengar.

Relationsskapande i första rummet

Metodologin bygger på att skapa relationer med individer som annars aldrig skulle ha kommit på tanken att söka jobb hos er.

Kontakta oss för mer information