service_inhouse
Agile Search Logo

Inhyrd Rekryterare

Vi jobbar från ert kontor för att erbjuda er den snabbaste och mest effektiva rekryteringstjänsten. Denna tjänst ger oss möjligheten att ta era rekryteringsprocesser framåt på kortast tid, och gör att vi kan agera som första kontakt för era rekryteringsbehov.

Varför samarbeta med Agile Search?

Vi jobbar nära våra kunder och kandidater för att förstå bådas perspektiv, och säkra bästa möjliga utfall för båda parter. Vi jobbar med en "executive search"-metodologi, som vi har förfinat det senaste decenniet genom att tillsätta en mix av sociala medier, inbound marknadsföring och en kultur av kontinuerliga förbättringar. Vi förstår att varje företag är unikt och har olika behov. För att hjälpa er med era behov anpassar vi våra tjänster för att lösa era specifika utmaningar.

“As a newcomer in the Stockholm tech scene I’ve been in contact with a lot of recruiters and I have to say that I have been particularly impressed by the level of technical understanding at Agile Search. Not many are really able to understand subtle differences between similar technologies. They had a very clear vision of what skills were crucial for us but also could spot how a candidate experiences would positively influence his potential future environment.”

Vincent-Teyssier Treton

Head of Technology

Kortare rekryteringsprocesser

En inhouse-rekryterare leder till snabbare och smidigare rekryteringsprocesser. Vi har sett processer kortas ner med flera veckor efter att våra inhouse-rekryterare har börjat jobbat hos våra kunder.

Exakt information och uppdatering

Genom att jobba från ert kontor, tätt ihop med era anställande chefer kan vi ge kandidaterna snabbare och mer exakt kommunikation och återkoppling. Det leder till en bättre kandidatupplevelse, som i sin tur leder till fler rekommendationer och ett starkare arbetsgivarvarumärke.

Förbereder er för lyckad rekrytering

Ni kommer att få förstahandsinformation om hur ni kan effektivisera och förbättra er interna rekrytering, något som ert företag har nytta även efter avslutat uppdrag. Vi hjälper er med att implementera en lean rekryteringsprocess, vilket kan spara dagar och veckor från varje rekrytering som ni genomför.

Kontakta oss för mer information