Agile Search Logo

Tech-rekrytering

Vi hittar rätt person för svårtillsatta roller genom att använda vårt nätverk för att attrahera passiva jobbsökare. Vi letar aktivt och kontaktar potentiella kandidater för att hitta de bästa individerna för era behov.

Varför jobba med oss?

Vi jobbar nära våra kunder och kandidater för att förstå bådas perspektiv, och säkra bästa möjliga utfall för båda parter. Vi jobbar med en "executive search"-metodologi, som vi har förfinat det senaste decenniet genom att tillsätta en mix av sociala medier, inbound marknadsföring och en kultur av kontinuerliga förbättringar. Vi förstår att varje företag är unikt och har olika behov. För att hjälpa er med era behov anpassar vi våra tjänster för att lösa era specifika utmaningar.

“They were very responsive, delivered quickly and sent us strong candidates. For a fast-growing startup with high demands, Agile Search is an excellent recruitment partner. I highly recommend them!”

Tomi Kaukinen

CEO, Sportacam

Spara tid och minska kostnader

Spara tid och resurser och fokusera på er kärnverksamhet. Search och hela rekryteringsprocessen tar upp mycket tid. Genom att låta oss fokusera på det vi gör bäst, kan ni fokusera på det ni gör bäst.

Relevanta insikter

Få återkoppling på relevanta synpunkter från kandidatmarknaden gällande ert arbetsgivarvarumärke. Vi presenterar återkoppling från kandidatmarknaden gällande deras intresse för ert företag, och vad som gör er till en intressant arbetsgivare.

Ökad synlighet

Ert jobb och företag får ökad synlighet genom våra sociala mediakanaler. Vårt nätverk består av tiotusentals tech-specialister – i stort sett alla utvecklare i Stockholm och Helsingfors nås via våra sociala nätverk.

Vårt arbetssätt

1. Uppstart
2. Kontaktande
3. Urval och Intervjuer
4. Avslut

Starta processen med ett uppstartsmöte där vi går igenom profilen, kraven och fördelarna med att jobba på ert företag. Tillsammans med ert team identifierar vi vilken profil och personlighet ni behöver för rollen.

Vi letar fram och kontaktar de kandidater som matchar kraven som ställs på rollen. Vi presenterar de tre till sex bästa kandidaterna, baserat på personlighet, bakgrund och intervjuer.

När vi presenterat kandidaterna, deras kunskaper och personlighet kan ni utvärdera dem via era intervjuer. Vi stödjer er genom att tillhandahålla kodtester och hantering av intervjubokningar.

Efter intervjuer med kandidaterna och utvärdering av deras kunskaper, hjälper vi er i förhandlingen och att komma till avslut med den kandidat som anses passa bäst för teamet.

Kontakta oss för ett möte