Rekryteringskonsulter påverkar ditt arbetsgivarvarumärke på marknaden!

Företag som väljer att samarbeta med rekryteringsföretag för att rekrytera nyckelpersoner glömmer ofta att rekryteringskonsulter bygger upp deras varumärke som potentiell arbetsgivare. Rekryteringsbolag i branschens framkant har sedan länge förstått vikten av direktkontakt med marknadens bästa kandidater och i deras kommunikation presenterar de uppdragsgivaren på bästa möjliga och trovärdiga sätt.

 

En kompetent och aktiv rekryteringskonsult talar i genomsnitt med 15 till 20 potentiella kandidater per dag, det vill säga mellan 75 och 100 kandidater per vecka eller 300 till 400 per månad. Genom att ställa ett fåtal nyckelfrågor kan rekryteringskonsulten enkelt få kunskap om kundens attraktivitet som potentiell arbetsgivare på marknaden. Ett flertal positiva effekter som resulterar från detta tillvägagångssätt är:

 

  • Genom att återkoppla marknadsdata till uppdragsgivaren kan denna fatta viktiga beslut för att förbättra dess attraktivitet och anpassa den externa kommunikationen, och därmed bygga upp ett starkare arbetsgivarvarumärke.
  • Rekryteringsbolag som investerar tid i professionell kandidatkommunikation kan delta i att bygga upp ett positivt varumärke för deras kunder.
  • Rekryteringskonsulter, genom deras dagliga kontakt med marknaden, skapar och sprider kännedom om sina kunder på ett sätt som väger så mycket mer än en jobbannons.

Viktigt för företag som funderar på att anlita ett rekryteringsbolag är att fråga hur de kommunicerar externt och hur de arbetar med att bygga upp sina kunders varumärken. Det är även viktigt att fråga kandidaterna som kommer in via rekryteringsbolaget vilken bild de fått av företaget via rekryteringskonsultens beskrivning under telefonkontakten och den personliga intervjun.