Informationssäkerhetskonsult – Remote
Informationssäkerhetskonsult – Remote
AgileSearch.io


Apply
För Lunds kommun söker vi två Informationssäkerhetskonsulter som kan arbeta på distans.
Bakgrund till behovet
Kommunens nuvarande informationssäkerhetssamordnare kommer att avsluta sin tjänst innan ny hunnit anställas. Detta innebär att Lunds kommun har ett behov av att stödja upp i frågor kopplat till informationsäkerhet i en övergångsperiod.
Vad är det för roll ni söker
Lunds kommun söker en driven och erfaren informationssäkerhetskonsult som kan stärka kommunens säkerhetsarbete och säkerställa efterlevnad av lagstiftning och branschstandarder. Med gedigen kompetens inom IT- och informationssäkerhet och en stark förmåga att leda och implementera förändringar, kommer du att ha en central roll i att skydda kommunens information och system.
Skallkrav
 • Dokumenterad erfarenhet av att implementera och hantera ledningssystem enligt ISO 27001.
 • Erfarenhet av att säkerställa att verksamheter uppfyller krav enligt NIS och andra säkerhetsstandarder.
 • Djup förståelse för och erfarenhet av riskhantering, inklusive att utföra informationsklassificering av verksamhetssystem samt att utveckla detaljerade åtgärdsplaner för att minska och hantera identifierade risker.
 • Tidigare arbete inom en kommunal organisation.
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta som informationssäkerhetsansvarig, CISO eller liknande roll med ansvar för informationssäkerhet på hög nivå.
 • Erfarenhet av att genomföra säkerhetsbedömningar av leverantörer och erbjuda strategiska rekommendationer för att skydda informationsflöden.
 • Förmåga att utveckla och genomföra utbildningspaket för verksamhets- och IT-team gällande informationssäkerhet.
 • Dokumenterad expertis inom säkerhetsarkitektur för att säkerställa robust skydd och efterlevnad av säkerhetsstandarder.

Meriterande Krav
 • Erfarenhet av att leda och implementera förändringsinitiativ inom informationssäkerhet och förbättra säkerhetskulturen inom en organisation.
 • Erfarenhet av att arbeta med flera säkerhetsramverk som ISO 27001, CIS, NIST samt NIS direktivet.
 • Förmåga att kommunicera komplexa säkerhetsaspekter till ledning och andra intressenter för att stödja informerade beslut.
 • Stark teknisk förståelse för IT- och informationssäkerhet, inklusive molnsäkerhet, dataskydd, åtkomstkontroll och sårbarhetshantering.

Uppdragets Tid & Omfattning
 • Startdatum: 2024-07-01
 • Slutdatum: 2024-12-31
 • Omfattning: Timmar per vecka: 40. Distansarbete: 100 %
 • Option för förlängning: Option om att förlänga avtalet finns om 12 månader.


Apply

Erik
Candidate

The whole experience was very positive for me! I've been dealing with recruiters before as well, but the way Agile Search handled the whole process was unique.

Pekka
Candidate

Active communication to find the best fit. There was no time wasted, and the positions I was offered were in interesting companies and matched my expertise. The right position was found quickly, 5/5.

Petra
Candidate

I was very impressed with Agile Search’s way of working, that considers the candidates as important as the clients. I felt that Laura handled the process with warmth and real interest to find me the best opportunity. The communication was always proactive - this is a company I'd gladly co-operate in the future too.

Jose
Candidate

It was a pleasure working with Agile Search. They find people with the skill sets that companies are looking for, resulting in a great match between employer and employee. Agile Search gave me the opportunity to take on new challenges, and improve myself as a developer.

Still Interested?

Now that you’ve read this far and know more about the company why not hit apply if you’re still interested.

Apply

Share?

Now that you’ve read this far and know someone who would be interested in this?