Styrkan av intern IT-rekrytering: Agile Search enastående resultat i Sveriges FinTech-landskap

FinTech-branschen i Sverige har blivit starkare och har upplevt en exponentiell tillväxt genom åren. Trots pågående global pandemi lyckades den framgångsrikt dra till sig massiva finansieringsrundor under 2020. Vår erfarenhet av it rekrytering har varit avgörande för vår förmåga att anpassa våra tjänster, hålla oss uppdaterade kring de senaste tekniktrenderna och konsekvent uppfylla våra kunders mål. Genom att arbeta med en rad framstående företag har vi fått insikter och erfarenheter som har stärkt vår förmåga att leverera resultat av hög kvalitet.

 

Ett specifikt case sticker ut, där vi fick möjligheten att under ett helt år bygga upp ett komplett tekniskt team genom ett inhyrt rekryteringsteam.

 

tech recruiter working on pc

Utmaningen

 

Utmaningen bestod i att anställa högt kvalificerade och erfarna tekniska talanger som kunde verka effektivt i snabbt föränderliga, internationella och dynamiska miljöer.

 

Detta krävde senior expertis, teknisk kompetens och i vissa fall även ledarskapskompetens inom specifika områden. Som ett resultat var vi tvungna att arbeta fokuserat för att hitta passiva kandidater och förbättra våra nätverk, samt korta rekryteringstiden maximalt. På så sätt kunde vi framgångsrikt uppnå organisationens rekryteringsmål. 

 Så, hur lyckades vi överträffa förväntningarna och uppnå kundens rekryteringsmål?


Samarbete med nyckelintressenter

 

Innan vi kontaktade potentiella kandidater, lade våra tech-rekryterare stor vikt vid att förstå verksamheten och chefernas behov. Detta uppnåddes genom ett starkt samarbete, löpande diskussioner, workshops, sessioner, samt en strukturerad rekryteringsprocess präglad av kommunikation och deltagande. 

Sourcing och Networking

Konkurrensen om kandidater på fintech marknaden är ett faktum. Här var det viktigt att skapa starka talangpooler med på aktiva och passiva kandidater. Dessa kandidater skall inte bara uppfylla de tekniska kraven, utan även passa bra in i kunderns kultur och företagsvärderingar. 

Event och konferenser

Vår närvaro vid olika evenemang i Stockholmsområdet gav oss möjlighet att dra till oss kompetenta och erfarna kandidater samtidigt som kundens varumärke fick ökad uppmärksamhet.

Förhandlingsfärdigheter och god kandidatupplevelse

 

Vårt mål var att ge en exceptionell kandidatupplevelse och attrahera talangfulla individer både inom och utanför Sveriges gränser. Vi uppnådde detta genom effektiv och anpassad kommunikation, snabb feedback samt god förhandlingsförmåga kring erbjudande och förmåner, med fokus på varje enskild kandidats unika behov. 

 Förbättringar i urvalsprocessen

 Slutligen tror vi att dessa strategier inte hade varit framgångsrika utan en strukturerad och anpassad rekryteringsprocess. Genom öppen dialog, diskussioner och workshops, förbättrade vi varje steg i processen, från den initiala screeningen till förbättring av tekniska intervjuer och tester.

 Resultatet

Vi satte upp tydliga mål för detta uppdrag, som vi lyckades uppnå. Vi fyllde alla tekniska roller, inklusive seniora frontend, backend utvecklare, Site Reliability Engineers, ingenjörschefer och Head of Development roller. Samarbetet ledde också till att kundens rekryteringsprocess blev bättre och satte grunden för fortsatt framgång i framtiden. 

 

Agile Search trivs vi med utmanande projekt som dessa, där vi kan visa vår expertis, förmågan att samarbeta med olika nyckelpersoner och överträffa förväntningarna. Om du letar efter exceptionella IT specialister i FinTech branschen, finns vi här för att hjälpa dig.

 

Linkedin https://www.linkedin.com/company/agile-search

Instagram https://www.instagram.com/agilesearch/

Twitter https://twitter.com/AgileSearchNews

 

Fredrik