IT Consultancy

När ni behöver utöka kompetensen eller tillfälligt förstärka personalstyrkan på IT-avdelningen kan vi förse er med några av de bästa IT-experterna som är redo att börja jobba med era IT-strategier och projekt.

icon Öka kunskapen

Öka den interna kunskapen hos anställda genom att ta in erfarna IT-experter som kan dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

 

icon Nå era mål

Hitta rätt kompetenser för att uppnå era projektmål.

icon Snabb “staff growth”

Förbättra ditt teams effektivitet och nå era projektmål.

Vilka är vi

Om ni behöver erfarnar mjukvaruutvecklare har vi rätt lösning för er:

Vårt team består av mjukvaruingenjörerfrån hela världen som var och en bidrar med unik kompetens och expertis. Detta gör att vi kan erbjuda ett brett utbud av IT-konsulttjänster, allt från tech-ledarskap och “arkitektur” till utveckling och implementering. Vi är övertygade om att vår mångfald och progressiva tankesätt är våra främsta styrkor när hårdare krav ställs på dagens IT-ingenjörer. 

Vårt teams främsta specialistområden:

-Fullstack Java utvecklare med cloud skills

-Fullstack Javascript utvecklare med bra cloud skills

-Data ingenjörer

-IoT ingenjörer

-Cloud Specialister

Några av våra kunder

Hur vi påbörjar IT-konsultationsprocessen:

Agile Search inleder sin IT-konsultationsprocess genom att genomföra en omfattande bedömning av ett företags befintliga IT-infrastruktur, system och processer. Denna utvärdering hjälper till att identifiera områden som behöver förbättras och potentiella lösningar för att möta dessa behov. Våra erfarna konsulter samarbetar nära med kunderna för att förstå deras unika affärsbehov, utmaningar och mål.

Hur kan vi hjälpa dig/er att växa

Strategisk IT-planering:

Agile Search hjälper organisationer att utveckla en robust IT-strategi som är i linje med deras övergripande affärsmål. Detta inkluderar att definiera teknikvägar, identifiera potentiella områden för digital transformation och rekommendera lämpliga IT-investeringar. Genom att samordna IT-initiativ med affärsmål hjälper Agile Search organisationer att öka sin konkurrenskraft och uppnå långsiktig framgång.

IT-projektledning:

Agile Search’s konsulter har omfattande erfarenhet av att leda komplexa IT-projekt och säkerställa deras framgångsrika genomförande från början till slut. Våra konsulter erbjuder expertis inom projektledning, inklusive projektplanering, riskhantering, resursallokering och uppföljning av framsteg. Genom att utnyttja sin kunskap och kompetens hjälper Agile Search klienter att minska risker, kontrollera kostnader och leverera projekt i tid och inom budget.

IT-säkerhet och riskhantering:

Agile Search’s konsulter hjälper till att bedöma och förbättra IT-säkerhetsåtgärder, implementera dataskyddslösningar och etablera effektiva praxis för riskhantering. De hjälper organisationer att identifiera sårbarheter, utveckla incidenthanteringsplaner och säkerställa efterlevnad av relevanta regler och föreskrifter.

Vägledning om molncomputing och infrastruktur:

Agile Search hjälper företag att dra nytta av molnteknologier för att effektivisera sin verksamhet, minska kostnader och öka skalbarheten. Våra konsulter bedömer befintlig infrastruktur, rekommenderar lämpliga molnlösningar och stödjer migrationsprocessen. Agile Search hjälper också till att optimera lokal infrastruktur för att säkerställa effektiv resursanvändning och prestanda.

Som helhet omfattar Agile Search’s IT-konsulttjänster en bred variation av områden, inklusive strategisk planering, projektledning, säkerhet och infrastrukturoptimering. Genom att utnyttja sin expertis och branschkunskap hjälper Agile Search organisationer att förbättra sina teknikmöjligheter, driva innovation och nå sina affärsmål.

The industry experts feedback
Sofia

Manager, ApoEx

"I would recommend Agile Search, they deliver good candidates and they have professionalism throughout the whole process".
Hennawy

TA Lead, Hedvig

"AS recruits the right people with the right knowledge by using the best digital tools and tech solutions. They are well equipped to deliver quality. Amazing quality!"
Andreas

CPO, Enfuce

"Without Agile Search’s help, this wouldn’t have been possible. We first chose Agile Search based on my previous experience of them, and haven’t been disappointed since."
Johan

Manager, Telenor

"With your help to set up the process and make it digital, it became very smooth. We did not have that experience before and it is something we can learn from."