Featured Image
Agile Search Logo

Blog

Tag: EmployerBranding

Rekryteringskonsulter påverkar ditt arbetsgivarvarumärke på marknaden!

Företag som väljer att samarbeta med rekryteringsföretag för att rekrytera nyckelpersoner glömmer ofta att rekryteringskonsulter bygger upp deras varumärke som potentiell arbetsgivare. Rekryteringsbolag i branschens framkant har sedan länge förstått…
October 15, 2012